Rædslerne vist på denne side har alle været brugt på heste, nogle typer bruges endnu.

 

 

                      Så vidt vides er disse brugt på markheste af bønder, de skulle være effektive … § 1 gjaldt ikke den gang.

 

                     

                            Bonde model fra Sverige formodentligt Skåne området, laskerne er i Eg – billigt ikke så meget jern.

 

                     

                                 Dette bid vides med sikkerhed brugt i Danmark formodentligt af bønder til arbejdsheste.

 

                     

                                Sydamerikansk bid terror – paralleller til bid i dag ses tydeligt – måske Spansk produceret.

 

                     

                              Der gættes på bid fra vikinge tiden, men det vides ikke med sikkerhed, kan være noget yngre.

 

                     

                      Dette er blot en af væggene med rædsler hos samler - samler med nok ”Europas” største bid samling …

                      Et uhyggeligt indblik i menneskets totale udnyttelse af heste uden hensyntagen til deres velfærd!

Nogle vil sige at bid i dag er rigtigt udformede og er ergonomiske m.m. – sandheden er at bid stadig og

fremover vil være et tvangs middel som forårsager smerte og en lang række problemer for hestene og

dermed for menneskene som ”rider” dem.

 

 Tillid er en forudsætning for samarbejde og opnås ikke ved hjælp af tvang, smerte eller trusler om samme … hvornår forstår mennesket det ?